Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze onze website te verbeteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Deskundig advies op al uw vragen

  • Advies DGA: Binnen EJS Tax & Consulting is er grote aandacht voor de directeur-grootaandeelhouder en de bijzondere fiscale positie van hem of haar en de familie. Wij helpen u graag om tot een optimale fiscale positie te komen.
  • Bedrijfsopvolging: Er wijzigt iets in de bedrijfsvoering of vermogensverdeling. Hoe zorgt u voor continuïteit van het bedrijf? Wij hebben ruime ervaring met de fiscale en juridische aspecten, maar ook met de bedrijfsfunctionele aspecten van de bedrijfsopvolging. Natuurlijk is het belangrijk dat de fiscaal meest gunstige weg wordt bewandeld maar vaak wordt over het hoofd gezien dat in dagelijks bedrijfsvoering ook veranderingen plaatsvinden wanneer een bedrijfsopvolging aan de orde is.
  • Startups, fusies en overnames: Wanneer u denkt aan een fusie of overname, zijn er diverse fiscale aspecten waar naar gekeken moet worden, denkt u bijvoorbeeld aan een Due Diligence onderzoek. Wij helpen u graag met al uw vragen.
  • Energiebelasting: Wanneer er achter één aansluiting voor elektriciteit meer dan één onroerende zaak is aangesloten, kunt u teruggaaf van energiebelasting aanvragen. Wij kunnen uw situatie beoordelen én het verzoek voor u opstellen.
  • Non-profit: de fiscale positie van non-profit organisaties is vaak onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Het gaat dan vaak om vennootschapsbelasting- en omzetbelastingvraagstukken. Wij hebben zeer veel ervaring met het begeleiden van discussies tussen de fiscus en non-profit organisaties.
  • Fiscale ondersteuning expats: Bij grensoverschrijdende situaties speelt fiscaliteit in de regel een belangrijke rol. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. Wij hebben ruime ervaring met de fiscale begeleiding van personen die in diverse landen werkzaam zijn. De expat kent in Nederland een bijzondere fiscale behandeling. Onder voorwaarden kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde 30%-regeling. Ook op dit vlak adviseren wij u graag.
  • Fiscale interimopdrachten: Speelt er bij u een situatie waarin tijdelijk behoefte bestaat aan fiscale ondersteuning, bijvoorbeeld bij een boekenonderzoek of langdurige afwezigheid van uw bedrijfsfiscalist, dan kunnen wij op interim basis dergelijke functies invullen
  • AVG. In het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen wij u adviseren bij het implementeren van de benodigde maatregelen binnen uw onderneming. 
  • Onderzoeken door de Belastingdienst naar buitenlands vermogen: op basis van het verdwijnen van het bankgeheim en de internationale uitwisseling van informatie komt het steeds vaker voor dat de Belastingdienst onderzoek doet naar eventuele vermogensbestanddelen aangehouden in het buitenland en zich spontaan meldt bij belastingplichtigen met een verzoek om informatie. Wij hebben ruime ervaring met dergelijke onderzoeken. Er kunnen zich allerhande fiscale vragen voordoen, zoals op het gebied van inkomstenbelasting, erfbelasting en woonplaatsdiscussies. Wij zijn u daarbij graag van dienst.

Honorarium

Waar mogelijk proberen wij vaste prijsafspraken te maken zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor ons heeft een vaste prijs als voordeel dat wij onze ambitie om door te gaan totdat u tevreden bent waar kunnen maken, zonder discussies over kosten.